Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
PILATES CONCEPT
11:00
12:00
AERO FIT
11:00
12:00
ABS WORKOUT
11:00
12:00
FITNESS PILATES
11:00
12:00

12:00
BOX TRAINING
12:00
13:00
13:00
14:00
TOTAL FITNESS
14:00
15:00
15:00
YOGILATES
15:00
16:00
BODY BARS
15:00
16:00
FITNESS MIX
15:00
16:00
YOGILATES
15:00
16:00
PILATES BALLS
15:00
16:00
FITNESS MIX
15:00
16:00
16:00
PILATES DYNAMIC
16:00
17:00
CROSS TRAINING
16:00
17:00
17:00
TUMBAO
17:30
18:30

HIPS WORKOUT
18:30
19:30


BOX TRAINING
20:30
21:30

POWER BALANCE
20:30
21:30

HATHA YOGA
21:30
22:30
PILATES MAT
17:30
18:30

BODY PUMP
18:30
19:30

ZUMBA
18:30
19:30

BODY COMBAT
19:30
20:30

ZUMBA
19:30
20:30

ABS WORKOUT
20:30
21:30

VINYASA YOGA
21:30
23:00
ORIENTAL
17:30
18:30


HIPS WORKOUT
18:30
19:30

TABATA
19:30
20:30

BOX TRAINING
20:30
21:30

PILATES CONCEPT
20:30
21:30

HATHA YOGA
21:30
23:00
PILATES PROPS
17:30
18:30

ZUMBA
18:30
19:30

AERO FIT
19:30
20:30

ABS WORKOUT
20:30
21:30

PILATES MAT
20:30
21:30

HATHA YOGA
17:30
18:30

BODY PUMP
18:30
19:30

BODY COMBAT
19:30
20:30

BOX TRAINING
20:30
21:30

ORIENTAL
20:30
21:30

HATHA YOGA
21:30
23:00
VINYASA YOGA
17:00
18:30
18:00
19:00
BOX TRAINING
19:30
20:30
20:00
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
ABS WORKOUT
11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
ABS WORKOUT
20:30
21:30
ABS WORKOUT
20:30
21:30
21:00

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
PILATES DYNAMIC
16:00
17:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
12:00
BOX TRAINING
12:00
13:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
BOX TRAINING
19:30
20:30
20:00
BOX TRAINING
20:30
21:30
BOX TRAINING
20:30
21:30
BOX TRAINING
20:30
21:30
21:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15:00
YOGILATES
15:00
16:00
YOGILATES
15:00
16:00
16:00
17:00
HATHA YOGA
17:30
18:30
VINYASA YOGA
17:00
18:30
18:00
19:00
20:00
21:00
HATHA YOGA
21:30
22:30
VINYASA YOGA
21:30
23:00
HATHA YOGA
21:30
23:00
HATHA YOGA
21:30
23:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
14:00
15:00
16:00
CROSS TRAINING
16:00
17:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Παρασκευή

 • CROSS TRAINING
  16:00 - 17:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
PILATES CONCEPT
11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
PILATES BALLS
15:00
16:00
16:00
17:00
PILATES MAT
17:30
18:30
18:00
19:00
20:00
PILATES CONCEPT
20:30
21:30
PILATES MAT
20:30
21:30
21:00

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

 • PILATES MAT
  20:30 - 21:30

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
HIPS WORKOUT
18:30
19:30
HIPS WORKOUT
18:30
19:30
19:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17:00
ORIENTAL
17:30
18:30
18:00
ZUMBA
18:30
19:30

ZUMBA
19:30
20:30
ZUMBA
18:30
19:30
19:00
20:00
ORIENTAL
20:30
21:30
21:00

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
14:00
TOTAL FITNESS
14:00
15:00
15:00
FITNESS MIX
15:00
16:00
FITNESS MIX
15:00
16:00

Τετάρτη

 • FITNESS MIX
  15:00 - 16:00

Πέμπτη

Σάββατο

 • FITNESS MIX
  15:00 - 16:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
BODY COMBAT
19:30
20:30
BODY COMBAT
19:30
20:30
20:00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
BODY PUMP
18:30
19:30
BODY PUMP
18:30
19:30
19:00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
AERO FIT
11:00
12:00
FITNESS PILATES
11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
BODY BARS
15:00
16:00
16:00
17:00
18:00
19:00
TABATA
19:30
20:30
AERO FIT
19:30
20:30
20:00
POWER BALANCE
20:30
21:30
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

 • 11:00 - 12:00
 • TABATA
  19:30 - 20:30

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17:00
TUMBAO
17:30
18:30
PILATES MAT
17:30
18:30
PILATES PROPS
17:30
18:30
18:00
19:00
20:00
PILATES MAT
20:30
21:30
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

 • PILATES MAT
  17:30 - 18:30

Πέμπτη

No events available!